Analysts

The following analysts regularly monitor Mostotrest:
IFC Metropol
Andrey Rozhkov+7 495 933 3310 ext 1420rozhkov_a(at)metropol.ru
Sberbank-CIB
Julia Gordeyeva+7 495 933 9846Julia_Gordeyeva(at)sberbank-cib.ru
VTB Capital
Elena Sakhnova, CFA+7 495 663 4682elena.sakhnova(at)vtbcapital.com
Vladimir Bespalov+7 495 663 4651vladimir.bespalov(at)vtbcapital.com
Kevin Whyte+7 495 663 6491kevin.whyte(at)vtbcapital.com